Ga naar de inhoud

Audits & controles

Gaat u op de juiste manier met uw klanten en hun gegevens om? Klantgerichte organisaties communiceren tegenwoordig 24 uur per dag met hun klanten. De wijze waarop u met uw klanten en hun gegevens omgaat kan uw reputatie maken of breken. Met onze audits controleert u of zowel wet- en regelgeving als kwaliteitsnormen binnen uw organisatie of bij uw leveranciers voldoende worden nageleefd. Voorkom imagoschade, neem contact op met één van onze experts.

DMCC Group - Audits
Arjen van Eeuwen
Karlijn Terheijden
Jitty van Doodewaerd

Prangende vraag?

Onze experts beantwoorden uw vraag binnen één werkdag

Stel uw vraag

Waarom deze bedrijven DMCC kiezen


Aantoonbaar compliant
Deskundig & praktisch advies
Betrokken & flexibel
DMCC Group - Consultancy

Naleving van wet- en regelgeving én kwaliteitsnormen

Om vertrouwen te creëren bij uw klanten is het belangrijk dat u zich houdt aan afspraken, dit is de basis voor groei. Dit kan zijn het naleven van privacywetgeving in klantcontact maar ook de kwaliteitsnormen die u zelf stelt aan uw klantcontact. Worden uw regels en normen wel nageleefd door interne of externe medewerkers? Houd grip door tijdige controles en direct bij te sturen waar nodig.

Mag ik klanten na een online aankoop automatisch aanmelden voor de nieuwsbrief?
Jitty van Doodewaerd
Ja dat kan, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
Mag ik sms-donaties nabellen?
Jitty van Doodewaerd
Indien er sprake is van een klantrelatie wel, u dient zich wel aan bepaalde regels te houden.

Heeft u een prangende vraag?

Onze experts beantwoorden uw vraag gratis binnen één werkdag.

Stel uw vraag

Interesse in onze audits of controles?

Bespreek de mogelijkheden tijdens een consult.

Vraag vrijblijvend consult aan