Ga naar de inhoud

Privacy consultant

Wilt u even snel een check op uw campagne of opt-in? Bij DMCC kan dat: ons juridisch advies is deskundig, praktisch en eenvoudig toepasbaar. Altijd tegen een passend tarief. U kunt bij ons terecht voor alle vraagstukken op het snijvlak van klantcontact, data, ICT en marketing.

 

Het kan ook voorkomen dat u graag privacy advies of ondersteuning wilt bij één of enkele losstaande privacy vraagstukken, die relatief spoedig beantwoord kunnen worden. Dit zijn dan vragen die niet specifiek in de rol van een FG of RPO beantwoord hoeven te worden. In dit geval kan DMCC een Privacy consultant toewijzen aan uw organisatie, die de betreffende vraag voor u gaat beantwoorden.

Ronalda van Roekel
Karlijn Terheijden
Jitty van Doodewaerd

Heeft u een vraag voor onze privacy consultants?

Onze experts beantwoorden uw vraag binnen één werkdag

Stel uw vraag

Toelichting

Wat is privacy consultancy?

Onder de AVG en andere regelgeving krijgen organisaties te maken met strikte regels van wat zij wel en niet mogen met persoonsgegevens in hun bedrijfsprocessen. Privacy consultancy is een dienstverlening waarbij DMCC organisaties helpt om hun risico’s met betrekking tot privacy inzichtelijk te maken en deze te beperken. We zorgen voor processen die in lijn zijn met de actuele regels voor privacy en consumentenbescherming. We kunnen beoordelen wat niet mag, maar nog belangrijker, we hebben het lef om vanuit de praktijk aan te geven wat nog wél kan. We doen dit bij ad hoc vraagstukken, bijvoorbeeld privacy advies over het uitvragen van een opt-in of het schrijven van een cookie statement. Voor specifieke projecten zoals een DPIA op een nieuwe technologie of verwerking. We kunnen ook adviseren bij langduriger trajecten zoals het opstellen van een datastrategie.

DMCC Group - Consultancy

Wat doet een privacy consultant?

Onze compliance en privacy adviseurs kunnen met hun expertise en juridische kennis uw bedrijf ondersteunen met allerlei privacy gerelateerde zaken, waaronder:

 • Uitleg geven aan privacy wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/GDPR, Telecommunicatiewet en e-Privacy Verordening);
 • Opzetten van uw privacy beleid, verwerkersovereenkomsten, bewaartermijnen, verwerkingenregister en procedures;
 • Assisteren bij het melden van datalekken;
 • Het opstellen en/of up-to-date houden van uw privacy beleid;
 • Privacy awareness creëren d.m.v. workshops, e-learnings en presentaties;

En verder:

 • Een interne privacy functionaris opleiden en ondersteunen;
 • Contact onderhouden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • Het uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s) (DPIA);
 • Het doen van interne controles op compliance en processen, waaronder de verwerking van persoonsgegevens;
 • Juridische controle van marketingcampagnes, privacy- en cookie statements, opt-ins (consents), landing pages en actievoorwaarden.
DMCC Group

Voor welke organisaties is privacy consultancy interessant?

Zonder kennis van privacywetgeving is het voor organisaties bijna onmogelijk geworden verantwoord persoonsgebonden data te gebruiken. Van hen wordt verwacht dat organisaties integer en respectvol omgaan met persoonlijke gegevens van hun klanten. Een datalek of het ongewenst verzamelen van klantgegevens kan negatief afstralen op de hele organisatie. Privacy consultancy is interessant voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt en zich wel eens afvraagt ‘mag dat eigenlijk wel’. Wij werken voor:

 • Overheid
 • Goede doelen
 • Retail
 • Telecom
 • Loterijen
 • Onderwijs
 • Media organisaties
 • Zakelijke dienstverlening
Mag ik klanten na een online aankoop automatisch aanmelden voor de nieuwsbrief?
Jitty van Doodewaerd
Ja dat kan, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
Mag ik sms-donaties nabellen?
Jitty van Doodewaerd
Indien er sprake is van een klantrelatie wel, u dient zich wel aan bepaalde regels te houden.

Heeft u een prangende vraag?

Onze experts beantwoorden uw vraag gratis binnen één werkdag.

Stel uw vraag

Hulp nodig bij een privacy vraagstuk?

Schakel onze privacy consultants in!

Neem contact op