Online deelnameformulier Collectieve Compliance Audit Goede Doelen werving

In de Collectieve Compliance Audit onderzoekt DMCC compliance in de fondsenwervingskanalen direct dialogue en telemarketing. Met een audit op locatie, door het beluisteren van gevoerde verkoopgesprekken en door het nabellen van aan de deur geworven donateurs bekijken wij of een wervingsbureau maatregelen heeft getroffen om compliance onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsprocessen (good governance) en hoe de wervingsgesprekken zelf aan toepasselijke wet- en regelgeving en contractuele afspraken (compliance) voldoen. De audit zal plaatsvinden eind Q4 2022 of begin Q1 2023

Aanmelden voor de Collectieve Compliance Audit kan via onderstaand formulier.