Locatie-audit Direct Dialogue

Scherp inzicht in uw actuele compliance

Tijdens een locatieaudit bezoekt DMCC een locatie van het wervingsbureau. Hier opereert DMCC als toezichthouder en bekijkt of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie. Hoe checkt men of er gemeente vergunningen nodig zijn? Hoe worden wervers getraind?

Neem contact met ons op.

In andere gevallen wordt gevraagd naar (beleids)documentatie: Zijn de relevante maatregelen gespecificeerd en geïntegreerd in functionele en technische beschrijvingen van systemen, in gebruikershandleidingen, werkinstructies, contracten, overeenkomsten en andere relevante documenten. De resultaten worden teruggekoppeld in een non compliance detail rapport (NCDR).

Dit stelt u in staat:

  • een concreet verbeterpotentieel per wervingsbureau te objectiveren (en hierop te kunnen sturen);
  • te benchmarken tussen de wervingsbureaus;
  • gemiddelde prestaties weer te geven en dit marktgemiddelde af te zetten tegen individuele scores van de wervingsbureaus.

Brochure Direct Dialogue controles

Wij werken o.a. voor:

Onze DMCC Remote Privacy Officer is echt betrokken bij onze organisatie en helpt ons met het vinden van praktische en haalbare oplossingen voor privacy vraagstukken.

Vogelbescherming Nederland
Plaatje of logo voor Vogelbescherming Nederland
DMCC snapt privacy en marketing. Ze weten wat niet mag, en kijken naar wat er wél kan. Met onze DPO kunnen we flexibel gebruik maken van deze expertise.

Decathlon Nederland
Plaatje of logo voor Decathlon Nederland
DMCC weet privacy leuk te maken. Door met veel enthousiasme en praktijkvoorbeelden de materie in normale mensentaal uit te leggen. Leontien en haar collega’s komen altijd hun afspraken na en doen dit op een persoonlijke en doortastende wijze

Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Plaatje of logo voor Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton

Meer weten over dit onderwerp?

Dit schreven wij over Locatie-audit Direct Dialogue

Bekijk alle berichten

Wilt u dit nieuws maandelijks in uw postvak?