Ga naar de inhoud

Verkoop buiten de verkoopruimte (BW6)

Consumenten kunnen zich overrompeld voelen als er ineens een verkoper voor de deur staat of als zij worden aangesproken op straat. Daardoor kopen ze soms iets waar ze niet goed over hebben kunnen nadenken. Om de consument hiervoor te beschermen, heeft de overheid wetgeving voor ‘verkoop buiten de verkoopruimte’ opgesteld. De regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten bij deur-tot-deur verkoop, een verkoopdemonstratie bij iemand thuis of verkoop op straat en zijn bedoeld om consumenten extra te beschermen.

Informatieplicht

Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Bij verkoop buiten de verkoopruimte gelden specifieke en diverse informatieverplichtingen. Zo moet de verkoper de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie geven over een aantal zaken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leest u meer over de informatieplicht die geldt bij overeenkomsten die buiten de verkoopruimte worden gesloten.

Bedenktijd

Bij verkoop buiten de verkoopruimte mag de consument, uitzonderingen daargelaten, binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden.

 

De verkopende partij moet de consument over deze bedenktijd informeren. Voldoet de verkoper niet aan de informatieplicht, dan heeft de consument een opzegtermijn van twaalf maanden. Als de verkoper alsnog voldoet aan de informatieplicht en hij dit kenbaar maakt aan de consument, geldt vanaf dan weer de opzegtermijn van veertien dagen.

Handhaving Verkoop buiten de verkoopruimte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op naleving van de wetgeving bij verkoop buiten de verkoopruimte.

 

Meer weten over de regels vanuit de Verkoop buiten de verkoopruimte? Lees hieronder de meest gestelde vragen omtrent deze wet- en regelgeving of bekijk onze e-learnings en klassikale trainingen.

Arjen van Eeuwen
Leontien Heck-Daum
Jitty van Doodewaerd

Wat zijn de regels voor verkoop buiten de verkoopruimte?

In onze e-learnings leggen wij dit op een begrijpelijke & praktische manier uit

Gratis versie aanvragen

Veelgestelde vragen

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Stel uw vraag over Verkoop buiten de verkoopruimte (BW6) aan onze experts.

Stel uw vraag