Ga naar de inhoud

E-commerce

Ecommerce staat voor electronic commerce dus het kopen en verkopen van producten online, via het internet. Een e-commerce website of ecommerce platform kan gericht zijn op zowel business to business (b2b ecommerce) als business to consumer (b2c ecommerce), maar ook consumer to consumer (c2c ecommerce).

 

Webshops binnen de EU moeten voldoen aan Europese wetgeving bij het verkopen van producten en diensten. Deze wetten beschermen consumenten, zodat zij veilig kunnen shoppen en zijn bedoeld om de interne Europese markt te bevorderen. Hierbij is er geen direct contact tussen de ondernemer en de consument, zoals in fysieke winkels. Daarom gelden er aanvullende regels, deze zijn opgeschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Uitgebreide informatieplicht

Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht van de verkoper. De verkoper moet de koper in begrijpelijke taal informeren, op een manier die past bij het gebruikte kanaal (telefoon, post of internet). Voor ieder kanaal gelden specifieke verplichtingen.

 

Schriftelijke bevestiging

Wanneer er een overeenkomst is gesloten tot het geregeld leveren van diensten zoals elektriciteit of telecom, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. Dat betekent dat de consument de overeenkomst schriftelijk dient te bevestigen voor hij rechtsgeldig is. Op een ‘duurzame’ manier, zodat hij het bericht kan opslaan en bewaren, bijvoorbeeld op een harde schijf of een ander opslagmedium. Er kan ook digitaal invulling worden gegeven aan dit schriftelijkheidsvereiste.

 

In het burgerlijk wetboek wordt e-mail gezien als ‘geschrift’, daarmee krijgt het in principe dezelfde waarde als papier. In dat geval moet de e-mail aan vier voorwaarden voldoen: de dateerbaarheid, authenticiteit en raadpleegbaarheid van de overeenkomst en de identificeerbaarheid van beide partijen. Een dergelijke manier van digitaal ondertekenen wordt ook wel een ‘natte handtekening’ genoemd.

 

Bedenktijd/herroepingstermijn

Bij verkoop op afstand mag de consument, uitzonderingen daargelaten, binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De verkoper mag hiervoor geen kosten in rekening brengen, behalve verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, moet de verkoper deze na de annulering terugbetalen.

 

De herroepingstermijn of bedenktijd wordt verlengd naar 12 maanden als de verkoper niet voldoet aan de eerder genoemde informatieplicht. Als de verkoper dit alsnog doet en hij dit kenbaar maakt aan de consument, geldt vanaf dan weer de wettelijke bedenktijd van veertien dagen.

 

Toezicht Verkoop op Afstand

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van de wetgeving bij verkoop op afstand. Bij overtreding kan de ACM een boete opleggen van maximaal € 900.000 per overtreding. Onderstaande wet- en regelgeving is van toepassing binnen de e-commerce sector.

 

Wilt u laten controleren of u zich voldoende aan de geldende e-commerce regelgeving houdt? Bekijk dan eens onze audits & controles of bespreek tijdens een gratis consult wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn.

Jitty van Doodewaerd
Arjen van Eeuwen
Leontien Heck-Daum

Meer weten over de regels voor e-commerce?

Onze experts beantwoorden uw vraag binnen één werkdag

Stel uw vraag

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Stel uw vraag en onze experts beantwoorden deze binnen één werkdag.

Stel uw vraag