DMCC: rust in plaats van risico

DMCC is de compliance-specialist. Thuis in klantcontact, data privacy, ICT en marketing. We zorgen voor processen die in lijn zijn met de actuele regels voor privacy en consumentenbescherming. We kunnen beoordelen wat niet mag, maar nog belangrijker, we hebben het lef om vanuit de praktijk aan te geven wat nog wél kan.

Prangende vraag?

Onze specialisten beantwoorden hem nu gratis

Benieuwd naar de antwoorden uit de radiocampagne?

Bij sommige contracten krijgt de consument extra bescherming, bijvoorbeeld omdat de producten ingewikkeld zijn. Dit is het geval bij overeenkomsten tot het geregeld leveren van diensten, zoals gas en energie. Deze contracten mogen daarom niet telefonisch gesloten worden, de consument moet het contract altijd schriftelijk bevestigen.

Is schriftelijke bevestiging vereist, dan mag een organisatie die ook digitaal ophalen, bijvoorbeeld via sms of Whatsapp, maar houdt wel rekening met de volgende eisen:

  • je moet de consument de volledige overeenkomst inclusief alle voorwaarden verstrekken;
  • op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld pdf);
  • de overeenkomst moet de specifieke afspraken voor die consument bevatten (geen algemene voorwaarden);
  • de consument moet de overeenkomst altijd ter beschikking hebben en op een later moment ook terug kunnen lezen.

Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan. In dat geval zou je de Whatsapp geschiedenis moeten kunnen bewaren en in het bericht een link moeten opnemen naar een ‘mijn omgeving’ waar het contract voor de consument staat.

Wil je weten of jouw energieverkoop compliant is, of dat je wederverkoper zich aan de regels houdt? Of heb je een specifieke vraag over het Aanbod op Maat, de voicelog of pre-voicelog? Laat het ons weten, want we beantwoorden je vraag nu gratis!

Voor het maken van een custom audience op social media verwerk je  e-mailadressen van klanten/ donateurs en relaties. Het werkt als volgt: je upload jouw e-mailcontacten (of telefoonnummers) naar een social media platform. Het platform geeft vervolgens aan wie van die contacten bij hen een account heeft. Op deze manier kan je jouw aangepaste doelgroep (custom audience) in het social media platform maken. Zo kan je gericht op het platform adverteren, of juist mensen uitsluiten of je kunt op zoek naar look-a-like profielen.

Je mag dit alleen doen met toestemming van je klant of relatie.

Het probleem voor veel organisaties is dat de toestemming die klanten hebben gegeven voor het gebruik van hun e-mailadres, bijvoorbeeld voor het toesturen van de nieuwsbrief of commerciële e-mail, niet toeziet op het gebruik van die e-mailadressen om hen ook via social media te benaderen.

Als je custom  audience wilt inzetten, moet je:

  • hierover informeren bij het verzamelen van een e-mail adres, én
  • toestemming vragen van de klant of relatie

Wil je meer informatie of voorbeelden van een goede opt-in voor benadering op social media? Of heb je een vraag over jouw marketingcampagne, leadconcept of wil je weten of jouw mediabureau wel volgens de regels verloopt? Laat het ons weten, want we beantwoorden je vraag nu gratis!

Goede doelen willen graag mensen die per sms doneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tv actie,  bellen op hun 06 nummer en vragen om een structurele bijdrage. Maar mag dat? In dit geval kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘klantrelatie’, dat betekent dat er een financiële relatie bestaat tussen de donateur en het goede doel.  En voor eigen klanten  is de wet minder streng. Zo mag een organisatie een eigen klant bellen, zonder rekening te houden met het Bel-me-niet register. Maar let op. Als je dit wilt doen moet je:

  • de deelnemer informeren dat zijn 06 nummer ook gebruikt wordt om hem na te bellen, voordat je de telefoon pakt;
  • de deelnemer de mogelijkheid bieden zich hiervoor af te melden (Recht van Bezwaar);
  • alle deelnemers die eerder het Recht van Bezwaar hebben gebruikt uitsluiten van je belronde;
  • een aanbod doen dat aansluit op de eerdere donatie (gelijksoortig).

Wil je meer informatie of voorbeelden van dit soort campagnes? Of heb je een vraag over jouw fondsenwerving campagne? Laat het ons weten, want we beantwoorden je vraag nu gratis!

Het uitoefenen van een Recht van Bezwaar (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of Recht van Verzet (Telecommunicatiewet) houdt in dat een consument bij jouw organisatie aangeeft dat hij niet meer wil dat je zijn persoonsgegevens verwerkt voor een bepaald doel. Dit is vaak gerelateerd aan direct marketing. Iemand wil bijvoorbeeld niet meer gebeld of gemaild worden.

Je moet gehoor geven aan zo’n afmelding, je mag hier niets voor in rekening brengen. En zo’n afmelding is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij diegene later zelf te kennen geeft weer door je organisatie gebeld te willen worden, post te willen ontvangen of zich weer inschrijft voor de nieuwsbrief.

De consument moet dus zelf proactief aangeven dan weer open te staan voor communicatie met je organisatie. Als je dat in het contact met de klantenservice bemerkt, dan is het mogelijk om de consument op zijn verzoek weer in te schrijven voor de nieuwsbrief of om een contactblokkade op te heffen. Het moet de consument dan wel volledig duidelijk zijn dat hij weer informatie zal ontvangen en dit moet je ook aantoonbaar kunnen maken op verzoek.

In onze nieuwsbrief geven wij elke maand antwoord op vragen