Ga naar de inhoud
16 december 2020 • Nieuws

1 miljoen Belgische huishoudens zouden meer dan €500 kunnen besparen op gas- en elektriciteitsfactuur

Sinds eind oktober 2019 hebben meer dan 170.000 personen hun energiefactuur vergeleken via de CREG Scan om te kunnen besparen. Ondanks deze toenemende bewustwording en de daling van de energieprijzen in 2020, blijven zeer veel Belgische gezinnen een te hoge prijs betalen voor hun energie. Erger nog: wanneer gezinnen beslissen om een ander contract af te sluiten, kiest de meerderheid niet voor één van de voordeligste formules. De CREG pleit voor een afschaffing van slapende verlengingscontracten, voor vereenvoudigde contractuele voorwaarden en voor gemakkelijke toegang tot de tarieffiche.

light-bulb-1555888_1280

De elektriciteits- en gasprijzen zijn flink gedaald in vergelijking met de drie voorgaande jaren. We noteren een respectievelijke daling van gemiddeld – 10 % en – 26 % voor het jaar 2020. Ondanks dit ‘goede nieuws’ profiteert de meerderheid van de Belgische huishoudens niet van deze prijsdalingen en blijven ze bij hun zeer, zelfs te, dure energiecontracten.

Een belangrijk besparingspotentieel
“Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2007 zijn meer dan 900.000 huishoudens nooit van elektriciteitscontract veranderd, voor aardgas gaat het over 400.000 huishoudens. Bovendien moeten we vaststellen dat de huishoudens die een nieuw contract afsluiten niet automatisch voor het goedkoopste aanbod kiezen”, stelt Koen Locquet, wnd. voorzitter en directeur algemene zaken bij de CREG. Meer dan 2,23 miljoen huishoudens hebben een elektriciteitscontract dat tot de 10 duurste producten op de markt behoort. Wat aardgas betreft, hebben meer dan 1,2 miljoen huishoudens een contract dat tot de 10 duurste producten op de markt behoort. In totaal zouden ruim een miljoen Belgische huishoudens jaarlijks meer dan €500 kunnen besparen op hun energiefactuur.

De analyses van de CREG tonen dat jaarlijks een besparingspotentieel (verschil tussen het duurste en het goedkoopste product) van € 340 op de elektriciteitsfactuur kan worden gerealiseerd. Voor aardgas kan dit besparingspotentieel oplopen tot € 864.

Deze grote prijsverschillen betreffen voornamelijk de 470.000 huishoudens met een slapend verlengingscontract, hetzij voor gas of voor elektriciteit. Het gaat om, bijzonder dure, contracten die bepaalde leveranciers gebruiken voor het ‘automatisch’ verlengen van de aflopende contracten van hun bestaande klanten.

Vereenvoudigen, informeren en sensibiliseren om beter te besparen
“Er bestaan meerdere verklaringen voor dit fenomeen”, verduidelijkt Laurent Jacquet, directeur controle prijzen en rekeningen, “Voor de consument lijkt het veranderen van energiecontract nog altijd te ingewikkeld. Hij weet niet altijd waar hij de juiste informatie moet vinden, welk soort contract hij zou moeten kiezen en welke administratieve stappen hij eventueel moet zetten. En de leveranciers lijken bovendien niet geneigd om die klus te vergemakkelijken: contracten met drie niveaus van voorwaarden, vaak zeer complex, gepubliceerd op verschillende documenten die geregeld verwijzen naar andere documenten en naar de wetgeving. Voeg daarbij het feit dat de goedkoopste producten vaak gekoppeld zijn aan zeer strenge voorwaarden die de consument kunnen ontmoedigen.”

Volgens de CREG bestaan er nochtans meerdere oplossingen, zoals:

  • het regelmatig vergelijken van gas- en elektriciteitscontracten via de CREG Scan, die het mogelijk maakt om in 6 kliks de slapende contracten te vergelijken met het actuele aanbod op de markt;
  • het afschaffen van slapende verlengingscontracten zodat deze niet langer automatisch vernieuwd of verlengd kunnen worden;
  • het versterken van het consumentenakkoord dat erop gericht is de consumenten te beschermen in hun relaties met de leveranciers;
  • het verplicht invoeren van een QR code op alle documenten van de leverancier zodat de consument op een eenvoudige manier toegang heeft tot zijn tarieffiche en zodat hij op de hoogte blijft over de voorwaarden van zijn huidige contract.

Maar ook is de CREG, in een tijd van gezondheidscrisis en stijgende armoede in België, van mening dat het des te belangrijker is om de Belgische huishoudens te sensibiliseren voor de besparingen die zij kunnen realiseren. Dat is de reden waarom de CREG in 2021, naast een sensibiliseringscampagne via sociale media, gerichte maatregelen zal ontwikkelen voor het sensibiliseren van organismen die het dichtst bij kwetsbare huishoudens staan, bijvoorbeeld de energieraadgevers van de OCMW’s.

Lees meer op creg.be


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.