Nieuws

Eerste Kamer stemt in met Uitvoeringswet AVG

16.05.2018

De Eerste Kamer heeft op 15 mei ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Europese verordening, zoals de instelling en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en de bevoegdheid van de AP om bestuurlijke boetes op te leggen. 

De Uitvoeringswet AVG geldt met ingang van 25 mei, de dag dat de AVG/GDPR in heel Europa in werking treedt. De nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt ingetrokken. 

Het doel van deze Europese verordening is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. 

De rechten van burgers op het gebied van privacy worden versterkt door bijvoorbeeld het vastleggen van het recht om 'vergeten te worden' en het recht van burgers om van de overheid of een bedrijf hun persoonsgegevens in een standaardformaat te krijgen (dataportabiliteit). 

Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere regelt. Organisaties moet aantonen dat zij in overeenstemming met de verordening handelen en een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden.

Bron: Telecompaper