Nieuws

AP: 600 AVG-KLACHTEN

02.07.2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei jongstleden heeft tot nu toe geresulteerd in ruim zeshonderd privacyklachten. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens.

AP geeft aan de eerste vierhonderd klachten te hebben geanalyseerd. Wat valt op? ‘Veel mensen ondervinden problemen met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Bijna een derde van de klachten gaat hierover. Mensen willen hun gegevens ergens online verwijderd hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen nieuwsbrieven of reclame meer willen ontvangen en krijgen dat niet voor elkaar of lopen tegen drempels op.’ Daarnaast klagen mensen dat zij hun gegevens niet mogen inzien en over ongewenste verstrekking van hun gegevens aan derden. Het grootste deel van de klachten gaat over bedrijven (87%), de rest over overheidsinstanties.

Aanvullend zegt de autoriteit alle klachten in behandeling te hebben.

Bron: CustomerFirst