Nieuws

AVG-kennissessie voor (vrijwilligers)organisaties op 4 september 2018

06.08.2018

Alle (vrijwilligers)organisaties zijn sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 verplicht tot het voeren van een privacy-administratie. Voor veel verenigingen en stichtingen zat de uitdaging van de AVG vooral in de ledenadministratie, waaraan veel nieuwe regels zijn verbonden. Veel verenigingen en stichtingen bestaan immers bij de gratie van hun ledenbestand.

Helaas lezen we in de media dat veel (sport)clubs en andere organisaties zich nog niet hebben ingericht op de nieuwe privacywet. Bestuursleden die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. 

Bereid jouw vereniging voor op de AVG

Op verzoek herhaalt de Van Poelje Academie op 4 september aanstaande daarom de eerder aangeboden kennissessie ‘Bereid jouw vereniging voor op de AVG’. Van Poelje Academie heeft privacyspecialist Patrick Jordens gevraagd om de bezoekers van de sessie stap voor stap te laten zien wat de nieuwe regelgeving precies inhoudt en welke acties (vrijwilligers)organisaties moeten ondernemen.

Aan bod komen onder andere de volgende thema’s:

  • Welke gevolgen heeft de AVG voor organisaties en de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt?
  • Wat zíjn persoonsgegevens eigenlijk precies en moet straks overal toestemming voor worden gevraagd?
  • Mag je iemand mailen die zijn e-mailadres heeft gegeven?
  • Hoe zit het met het verwerken van het klikgedrag van bezoekers op de website?
  • Hoe ga ik om met persoonsgegevens in de cloud?

Aanmelden, kosten en locatie

De kennissessie start om 19.30 uur in wijkcentrum Terra Nova, Het Tolland 2 in Wateringen. Aanmelden via www.vanpoeljeacademie.nl is verplicht. Deelname kost slechts € 20,00.