Zo heeft VEMW gepleit voor het overdragen van gegevens per aansluiting in plaats van per verbinding, voor de mogelijkheid de gegevensuitwisseling uit te besteden aan een erkende PV-partij, en de mogelijkheid tot maatwerk voor GDS-beheerders.

Het besluit wijzigt de netcode elektriciteit en stelt verplichtingen vast voor drie categorieën van gegevens: structurele gegevens, plannings- en prognose gegevens, en real-time gegevens. Voor elk van deze typen gegevens is vervolgens per type aangeslotene uiteengezet welke gegevens zij dienen aan te leveren aan welke marktpartij. Zo bestaan voor verbruikers, producenten, en GDS-beheerders uiteenlopende verplichtingen onder de codewijziging. Die verplichtingen gaan soms echter zover, dat ze hun doel voorbijschieten door nauwelijks of geen bijdrage te leveren aan de marktintegratie, terwijl de aangeslotenen worden belast met extra administratieve lasten. VEMW heeft met succes gepleit voor maatwerk voor GDS-beheerders met de zinsnede ‘tenzij anders overeengekomen’. Daarnaast heeft  VEMW het mogelijk gemaakt om het leveren van de gegevens uit oogpunt van doelmatigheid uit te besteden aan een erkende programmaverantwoordelijke partij (PV-partij).

Het besluit moet bijdragen aan het integreren van de Europese elektriciteitsmarkten door vergroting van concurrentie tussen o.a. producenten en energieleveranciers. Een goed geïntegreerde markt leidt in principe tot doelmatiger marktuitkomsten en een vergroting van de leveringszekerheid.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW