Ga naar de inhoud
14 januari 2020 • Nieuws

ACM dwingt Yogoma te stoppen met misleidende verkooppraktijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Yogoma op de vingers getikt voor zijn misleidende verkooppraktijken. Yogoma biedt online verzorgings- en gezondheidsproducten aan met namen als Artichoke Slim, Hydrodermal, Hydroduo, Konjac Plus, Shimendu.com en Swiss Pharma Lab. Consumenten werden online verleid om een proefpakket ‘gratis’ te proberen.

import12-import10-working_on_laptop_website

Zonder dat zij daar mee hadden ingestemd, ontvingen consumenten vervolgens periodiek vervolgzendingen van EUR 59,95 per pakket. Ook de eerste proefzending bleek niet gratis. Niet alleen werden verzendkosten gerekend. Ook moesten consumenten EUR 59,95 betalen als zij het pakket niet tijdig terugzonden. Dit mag niet, tenzij consumenten hierover vooraf duidelijk zijn geïnformeerd.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de aanbiedingen die zij online aantreffen. Gratis moet ook echt gratis zijn. Als de consument een abonnement aangaat op vervolgzendingen, moet hij daarover ook duidelijk worden geïnformeerd. Het abonnement gaat pas in als de consument ermee heeft ingestemd.”

De ACM heeft het bedrijf aangesproken omdat het handelt in strijd met de regels die consumenten beschermen. Bovendien ondermijnt het bedrijf zo het vertrouwen van consumenten als zij online producten en diensten afnemen. Yogoma heeft de ACM toegezegd te zullen stoppen met het sturen van vervolgzendingen zonder dat consumenten daarmee expliciet hebben ingestemd.

Websites aangepast

Het bedrijf heeft onder druk van de ACM zijn websites aangepast. De consument zit daardoor niet meer vast aan een abonnement als hij eenmalig een product bestelt. Ook zal het bedrijf stoppen met het sturen van aanmaningen aan consumenten die eerder ongevraagd vervolgzendingen hebben ontvangen en betalingen hebben gestorneerd. De ACM zal dit de komende tijd blijven volgen, onder andere via meldingen van consumenten bij haar consumentenloket ACM ConsuWijzer.

Gratis is vaak helemaal niet gratis

De advertenties en websites voor zogenaamd ‘gratis’ producten zijn vaak misleidend. Consumenten worden niet duidelijk geïnformeerd dat ze de overeenkomst na ontvangst van het product binnen 14 dagen moeten ontbinden en het product terug moeten sturen om niet aan de koop vast te zitten. Dit wordt vaak alleen vermeld in de kleine lettertjes. Dit mag niet. Consumenten zitten pas vast aan een overeenkomst als ze daar expliciet ‘ja’ tegen hebben gezegd. Maar veel consumenten weten dit niet en voelen zich onder druk gezet om toch te betalen, soms onder druk van incasso.

Bescherming online consument

De digitale economie is een agendathema voor de ACM in 2020. Het is belangrijk dat de consument met vertrouwen online zijn aankopen kan doen. De laatste maanden van 2019 zag de ACM weer meer meldingen over online misleiding, zoals met ‘gratis’ proefproducten.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM het effect van haar optreden centraal. In dit geval kiest de ACM voor het direct aanspreken van het bedrijf om het probleem snel op te lossen. In andere gevallen kan de ACM ervoor kiezen om na onderzoek een boete of last onder dwangsom op te leggen.

Bron: acm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.