Ga naar de inhoud
16 december 2021 • Nieuws

ACM en Energie-Nederland maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat energieleveranciers die energiecontracten met dynamische prijzen aanbieden klanten goed voorlichten over hoe deze contracten werken en wat de risico’s kunnen zijn. Daarom heeft de ACM hier afspraken over gemaakt met branchevereniging Energie Nederland. Deze afspraken zijn opgenomen bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier van Energie Nederland. In deze gedragscode staan alle regels waar energieleveranciers en intermediaire partijen zich aan houden bij de verkoop van energiecontracten.

light-bulb-1555888_1280

Energiecontracten met dynamische prijzen zijn contracten waarbij de tarieven voor elektriciteit en gas direct gekoppeld zijn aan de prijzen op de spotmarkten voor elektriciteit en gas (de zogenoemde ‘day ahead markt’). Dit betekent dat de prijzen een dag van te voren bekend zijn. De prijs voor elektriciteit kan van uur tot uur verschillen, de prijs voor gas wordt per dag vastgesteld. De verbruikte elektriciteit en gas wordt achteraf in rekening gebracht aan de hand van de verbruiksgegevens die door de slimme meter worden bijgehouden.

Omdat tarieven pas een dag van te voren bekend zijn en ook per dag of zelfs per uur kunnen verschillen is het belangrijk dat aanbieders van dynamische prijscontracten consumenten duidelijk uitleggen hoe de werkwijze bij dit soort contracten is. Zo moet bijvoorbeeld worden toegelicht dat de energierekening in de winter hoger is dan in de zomer. Consumenten kunnen dan op grond van de verstrekte informatie bepalen of ze dat risico aanvaarden en of zij het ook kunnen betalen als tarieven omhoog gaan.

Energieleveranciers die vaste prijzen hanteren (bijvoorbeeld door de prijzen 1, 3 of 5 jaar vast te zetten) rekenen bovenop de inkoopprijs risico-opslagen om te zorgen dat zij het contract ook na kunnen komen als de energieprijzen stijgen. Bij een energiecontract met dynamische prijzen loopt de leverancier minder risico en hoeft de consument dus alleen de uurprijs (voor elektriciteit) en dagprijs (voor gas) te betalen. Omdat consumenten ook inzicht krijgen wanneer de tarieven laag liggen kunnen zij hun gebruik daar zoveel mogelijk aan aanpassen. Aanbieders van dynamische prijzen bieden vaak ook slimme oplossingen om consumenten meer controle te geven over hun energieverbruik.

Aanbod op maat

Alle leveranciers zijn verplicht een consument die een contract wil afsluiten een aanbod op maat te doen zodat het voor een consument duidelijk is wat hij of zij gaat betalen bij deze leverancier. Een aanbod op maat is ook belangrijk omdat consumenten daarmee verschillende leveranciers met elkaar kunnen vergelijken. In de aanvullende verklaring bij de gedragscode heeft Energie-Nederland vastgelegd dat leveranciers die een contract met dynamische prijzen aanbieden één keer per maand volgens een vaste methode een verwachte inkoopprijs voor de komende 12 maanden berekenen. Leveranciers zullen deze verwachte inkoopprijs dan gebruiken bij het opstellen van een aanbod op maat en consumenten kunnen contracten met dynamische prijzen van verschillende leveranciers dan op basis van hun eigen jaarverbruik met elkaar vergelijken.

Om consumenten goed te informeren over dynamische energieprijzen hebben de ondertekenaars van de aanvullende verklaring de informatieve website www.dynamische-energieprijzen.nl gelanceerd.

Bron: acm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.