Salderen en terugleveren

Consumenten die elektriciteit opwekken met zonnepanelen mogen energie die ze ‘over’ hebben terugleveren aan het openbare net. Het verrekenen van de hoeveelheid energie die het energiebedrijf aan de consument levert met de elektriciteit die de consument teruglevert heet salderen. Voor energie die de consument teruglevert, moet het energiebedrijf een redelijke terugleververgoeding betalen.

Consumenten volledig en juist informeren

Eind vorig jaar heeft ACM met de energieaanbieders  afspraken gemaakt over hoe de consument voortaan te informeren over producten en prijzen. Het aanbod van leveranciers aan consumenten moet begrijpelijk en vergelijkbaar zijn waarbij alle aanbieders dezelfde duidelijke termen gebruiken. Consumenten kunnen zo een geïnformeerde keuze maken voor een leverancier en facturen controleren. Uit dit onderzoek blijkt echter dat veel leveranciers niet of zeer beperkt de vereiste informatie geven aan zonnepaneelbezitters terwijl zij verplicht zijn hen volledig te informeren over saldering en teruglevering. ACMheeft de aanbieders hier op aangesproken en zal scherp monitoren of aanbieders hun informatievoorziening verbeteren. Gebeurt dit niet, dan zal ACM overgaan tot handhaving.

Verschillende methoden en tarieven

Leveranciers hanteren verschillende salderingsmethoden en terugleververgoedingen. Uit het onderzoek blijkt dat deze allemaal voldoen aan de wet. Zonnepaneelbezitters die meer opwekken dan verbruiken kunnen een gering financieel voordeel behalen bij de keuze voor terugleververgoedingen. Er zijn namelijk leveranciers die vanuit hun duurzame imago een hogere vergoeding bieden.

Bron: ACM.nl