Omdat er in de afgelopen jaren zoveel onduidelijkheid over de reikwijdte van de cookiewet bestond, is ACM terughoudend geweest met handhaving. Ook nu gaat ACM er in eerste instantie niet met gestrekt been in. De afgelopen periode heeft ACM verschillende partijen aangeschreven omdat werd vermoed dat zij in strijd met artikel 11.7a Tw handelden. Kennelijk  werd in eerste instantie alleen om meer informatie omtrent cookies gevraagd. Toch was dit voor partijen al aanleiding om de website aan te passen.  

ACM vermeldt niet welke partijen zijn aangeschreven. Bekend is wel dat Geenstijl één van de partijen is omdat Geenstijl dit zelf naar buiten heeft gebracht. Geenstijl heeft de website inmiddels aangepast maar doet dat, zo blijkt uit het onderstaande screenshot, op haar geheel eigen wijze.

Lees verder op SOLV.nl