De Autoriteit Consument & Markt heeft donderdag 21 januari jongstleden drie bedrijven een last onder dwangsom opgelegd. L&R Dance and Sports Projects, LifeCity Amersfoort en Primaire Comfort Europe overtraden de regels voor het verlengen en opzeggen van abonnementen.

Voor meer informatie over deze overtredingen kunt u terecht op ACM.nl