Ga naar de inhoud
1 augustus 2019 • Nieuws

ACM pakt agressieve en misleidende werving energiecontracten aan

Naar aanleiding van signalen van consumenten onderzoekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) agressieve en misleidende werving bij de verkoop van energiecontracten.

import702-shutterstock_energy

De ACM roept consumenten die te maken kregen met agressieve werving of misleiding door verkopers van energiecontracten op om zich te melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: ‘De meldingen die we via ConsuWijzer ontvangen zijn heel waardevol voor het toezicht van de ACM. Op basis van meldingen bepalen we welke problemen we aanpakken.’

Wanneer een melding doen bij ConsuWijzer?

De ACM roept consumenten (ook zzp’ers die energie overwegend voor privé-gebruik afnemen) op zich te melden bij ConsuWijzer als ze ervaring hebben met agressieve werving of misleiding bij de verkoop van een energiecontract. Voorbeelden van misleiding of agressieve werving bij de verkoop van energiecontracten zijn:

  • De verkoper zegt: ‘U zit helemaal nergens aan vast en kan er altijd vanaf’, terwijl er na het ondertekenen van een contract allerlei voorwaarden blijken te zijn.
  • De verkoper zegt: ‘U gaat de komende jaren veel meer betalen, tenzij u een nieuw contract afsluit.’ Dit kan een onjuiste en misleidende mededeling zijn, zeker als er onvoldoende wordt ingegaan op de omstandigheden en voorwaarden die dat bepalen.
  • Het niet noemen van een mogelijke opzegvergoeding indien de looptijd van het contract van de huidige leverancier nog niet is afgelopen.
  • Het opsturen van een overeenkomst terwijl de klant alleen om informatie heeft gevraagd.
  • Geen mededelingen doen over de bedenktijd van 14 dagen.
  • Het niet doen van een aanbod op maat (dus geen gebruik maken van de persoonlijke omstandigheden zoals het energieverbruik).
  • Geen toestemming vragen voor het inzien van het register met gegevens over het huidige contract (contracteinderegister).

Meldingen via ConsuWijzer belangrijk voor toezicht

Voor consumenten is ConsuWijzer een bron van informatie. Bij ConsuWijzer kunnen consumenten via de mail, de telefoon en WhatsApp advies krijgen over hun rechten. Via ConsuWijzer.nl kunnen zij ook zelf informatie en voorbeeldbrieven vinden om hun recht te halen.

Voor de ACM is ConsuWijzer een bron van informatie over de problemen die consumenten ervaren. In de eerste helft van 2019 ontving ConsuWijzer meer dan 25.000 vragen en meldingen van consumenten. De meldingen zijn belangrijk voor het toezicht van de ACM. ConsuWijzer.nl werd in de eerste helft van 2019 meer dan 2 miljoen keer bezocht. De onderwerpen waarover consumenten in de eerste helft van 2019 het meest informatie opzochten of contact opnamen met ConsuWijzer, waren:

Signalen van consumenten hebben in de eerste helft van 2019 geleid tot allerlei acties van de ACM. Bijvoorbeeld:

Bron: ACM.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.