Ga naar de inhoud
30 maart 2020 • Nieuws

ACM pleit voor maximale klanttermijn bij telemarketing in wetgeving

De ACM verwelkomt de wetswijziging die een opt-in systeem voor telemarketing introduceert. De ACM ziet ook een aantal verbeterpunten die effectief toezicht zullen bevorderen. Dit schrijft de ACM in haar brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 september 2019 over de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets naar aanleiding van de wijziging van de Telecommunicatiewet.

kalender

In de brief toetst de ACM de voorgenomen wetswijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een opt-in systeem voor telemarketing op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Met de wetswijziging kunnen natuurlijke personen niet langer gebeld worden wanneer zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven. De ACM pleit ervoor dat expliciet wordt vermeld dat onder natuurlijke personen ook eenmanszaken vallen. Daar bovenop pleit de ACM voor meer duidelijkheid over de manier waarop een ondernemers, zoals eenmanszaken, kunnen aangeven dat een telefoonnummer expliciet bedoeld is voor telemarketinggesprekken.

 

Ook bieden de nieuwe regels de mogelijkheid dat een maximumtermijn wordt gesteld aan de klantrelatie tussen het bedrijf dat belt en de persoon die gebeld wordt  wanneer dit niet door zelfregulering wordt ingevuld. De ACM pleit uit het oogpunt van bescherming van de consument en de handhaafbaarheid voor een maximumtermijn die vastgelegd is in wet- en regelgeving. De ACM zou deze termijn graag direct al bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel vast willen leggen in wet- en regelgeving, zeker wanneer zelfregulering niet zorgt voor een duidelijk kader dat de belangen van consumenten afdoende behartigt.

Tot slot wordt de bewijslast omgekeerd: het bedrijf dat belt moet aantonen dat er op de juiste wijze toestemming is gegeven door de persoon die gebeld wordt. De ACM vindt het belangrijk dat er duidelijkheid komt over wanneer er sprake is van vrijelijk gegeven toestemming en situaties  waarin de consument onder  druk is gezet. Daarbij is het voor de handhaving van belang dat de ACM kan vaststellen dat er daadwerkelijk vrijelijk toestemming is gegeven.

Lees meer op ACM.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.