Jaarverslag ACM

ACM kijkt met een breed vizier naar markt- en consumenten-problemen. Vervolgens kiest zij een aanpak en inzet van middelen die het probleem blijvend kunnen oplossen. Soms is dit het opleggen van een boete, maar vaak ook een toezegging, een waarschuwing, een visiedocument of voorlichting aan bedrijven of consumenten. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: “Het opleggen van boetes is voor ACM geen doel op zich. Het gaat er ons om markten te laten werken en consumentenproblemen op te lossen om verdere schade te voorkomen. Wij kiezen daarbij voor de aanpak die het probleem het snelst en blijvend oplost en nieuwe problemen te voorkomen.

Met de inwerkingtreding van de Stroomlijningswet op 1 augustus 2014 zijn de procedures en bevoegdheden van ACM van de wetten waarop zij toeziet gestroomlijnd. Hiermee is de samenvoeging van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit afgerond. ACM ziet steeds meer voorbeelden van synergie als gevolg van de samenvoeging. Zo boden de regels van het consumentenrecht uitkomst bij het afdwingen van meer transparantie in de energiesector.

Ga naar jaarverslag ACM 2014 

Bron: ACM.nl