Ga naar de inhoud
24 oktober 2022 • Nieuws

ACM start consultatie nieuwe regels voor opzegvergoedingen vaste contracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van plan de regels aan te passen voor opzegvergoedingen van energiecontracten met een vaste prijs en een vaste looptijd. De aanpassing moet er voor zorgen dat het voor consumenten en kleine ondernemers weer mogelijk wordt om een vast contract af te sluiten. Zeker in tijden van sterk wisselende en hoge prijzen is het belangrijk dat consumenten kunnen kiezen voor de zekerheid van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. De ACM vraagt energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen te reageren op de voorgestelde nieuwe regels voor opzegvergoedingen en heeft het ontwerp van de ‘Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2022’ ter consultatie op de website gepubliceerd.

light-bulb-1555888_1280

Consumenten en kleine ondernemers die hun vaste contract vóór het einde van de looptijd opzeggen betalen nu een vaste opzegvergoeding. Bijvoorbeeld 50 euro als een contract nog minder dan anderhalf jaar loopt. Leveranciers zijn bezorgd dat afnemers met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel zullen overstappen zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die de afnemers beloofd hadden af te nemen. Daarom zeggen ze gestopt te zijn met het aanbieden van vaste contracten.

In het voorstel van de ACM voor een nieuwe regeling mogen leveranciers variabele opzegvergoedingen hanteren. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het moment waarop het vaste contract tussentijds wordt beëindigd en het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. De leverancier is verplicht duidelijk uit te leggen hoe hoog de opzegvergoeding is vóórdat de afnemer het contract opzegt. Hoewel het door de wijziging voor afnemers duurder zal worden om een vast contract tussentijds op te zeggen, hoopt de ACM dat leveranciers hierdoor weer vaste contracten zullen gaan aanbieden.

De ACM geeft tot en met 4 november 2022 de gelegenheid te reageren op het ontwerp van de beleidsregel. Daarna zal de ACM de beleidsregel vaststellen, zodat deze op 1 januari 2023 ingaat. De nieuwe regels voor opzegvergoedingen zullen alleen gelden voor energiecontracten die vanaf die datum in gaan. Voor bestaande contracten zullen de huidige regels blijven gelden.

Bron: acm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.