Ga naar de inhoud
28 juni 2021 • Nieuws

ACM: toezicht gericht op beëindiging ongewenste telefoontjes

Op 1 juli worden er nieuwe wettelijke regels voor telemarketing van kracht. Deze regels bepalen onder welke voorwaarden bedrijven consumenten met een commercieel aanbod mogen bellen. Bedrijven mogen vanaf 1 juli alleen nog consumenten bellen die daarmee vooraf hebben ingestemd, die klant zijn of dat recent zijn geweest. Hiermee krijgt de consument de controle over wie hem mag bellen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ondernemers die zich niet aan de nieuwe regels houden en consumenten bellen zonder dat ze daarvoor toestemming hebben verleend, kunnen een boete of een last onder dwangsom verwachten. De ACM roept consumenten op zich te melden als bedrijven hen na 1 juli zonder toestemming bellen.

call-center-1015274_1920

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Ongewenste telemarketing is een groot probleem. De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten te verlossen van die ongewenste telefoontjes. Onze bijdrage daaraan is dat wij consumenten voorlichten over de nieuwe regels die gelden én streng en actief gaan handhaven. Daar zetten wij vanaf 1 juli op in. Consumenten kunnen ons helpen door bedrijven die ongewenst bellen te melden bij ons loket ACM ConsuWijzer.”

Wat verandert er per 1 juli?

Met ingang van 1 juli stelt de wet nieuwe eisen aan bedrijven die consumenten of ZZP’ers bellen voor een commerciële, ideële of charitatieve aanbieding. Dit mag alleen als het bedrijf kan aantonen dat:

  • De consument daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee heeft ingestemd, of
  • De consument bij datzelfde bedrijf voor het zelfde soort product klant is of recent is geweest. Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen als de consument geen klant meer is.

In alle gevallen kan de consument tijdens het gesprek het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is daarvoor voldoende als de consument zegt: “Ik wil dat u mij niet meer belt.” Het bedrijf mag dan niet nog eens bellen. Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek actief aanbieden. Dit betekent dat de consument de regie houdt over de telefoontjes die hij krijgt en bij ieder gesprek de mogelijkheid heeft zijn toestemming weer in te trekken.

Toezicht ACM

De ACM is de toezichthouder op de naleving van de nieuwe regels. Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat de bewijslast voor het toezicht is omgekeerd. Dit betekent dat het bedrijf dat belt aan de ACM moet kunnen aantonen dat hij mocht bellen en dat hij het recht van verzet heeft aangeboden. De ACM gaat consumenten actief wijzen op de nieuwe regels. Signalen over ongewenste telefoontjes kunnen zij melden bij ACM ConsuWijzer.

Bron: acm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.