Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Ongewenste telemarketing is een groot probleem. De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten te verlossen van die ongewenste telefoontjes. Onze bijdrage daaraan is dat wij consumenten voorlichten over de nieuwe regels die gelden én streng en actief gaan handhaven. Daar zetten wij vanaf 1 juli op in. Consumenten kunnen ons helpen door bedrijven die ongewenst bellen te melden bij ons loket ACM ConsuWijzer.”

Wat verandert er per 1 juli?

Met ingang van 1 juli stelt de wet nieuwe eisen aan bedrijven die consumenten of ZZP’ers bellen voor een commerciële, ideële of charitatieve aanbieding. Dit mag alleen als het bedrijf kan aantonen dat:

  • De consument daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee heeft ingestemd, of
  • De consument bij datzelfde bedrijf voor het zelfde soort product klant is of recent is geweest. Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen als de consument geen klant meer is.

In alle gevallen kan de consument tijdens het gesprek het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is daarvoor voldoende als de consument zegt: “Ik wil dat u mij niet meer belt.” Het bedrijf mag dan niet nog eens bellen. Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek actief aanbieden. Dit betekent dat de consument de regie houdt over de telefoontjes die hij krijgt en bij ieder gesprek de mogelijkheid heeft zijn toestemming weer in te trekken.

Toezicht ACM

De ACM is de toezichthouder op de naleving van de nieuwe regels. Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat de bewijslast voor het toezicht is omgekeerd. Dit betekent dat het bedrijf dat belt aan de ACM moet kunnen aantonen dat hij mocht bellen en dat hij het recht van verzet heeft aangeboden. De ACM gaat consumenten actief wijzen op de nieuwe regels. Signalen over ongewenste telefoontjes kunnen zij melden bij ACM ConsuWijzer.

Bron: acm.nl