Hierdoor zaten consumenten ongewild aan een sms-dienst vast, waarbij ze voor elk ontvangen bericht 1,50 euro moesten betalen. SD&P overtrad daarmee meerdere keren het spamverbod. Het is namelijk verboden om commerciële sms’jes te versturen zonder expliciete toestemming van de ontvanger. Daarnaast is het verplicht dat de sms-berichten een geldige afmeldmogelijkheid vermelden.

Bezwaar

SD&P maakte tegen de boete bezwaar bij de ACM. De toezichthouder stelde na heroverweging vast dat één overtreding van het spamverbod bleef staan en dat de boete voor die overtreding wordt verlaagd van 150.000 euro naar 60.000 euro. De boete blijft staan omdat SD&P sms-berichten verstuurde naar 06-nummers die, al dan niet in het kader van een actie of prijsvraag, waren ingevuld op internetpagina’s.

Sms-berichten die een vorm van reclame, werving of verkoopbevordering zijn, zal de ACM slechts in bepaalde gevallen als gevraagde communicatie beschouwen waarop het spamverbod niet van toepassing is. Omdat een deel van de door SD&P verzonden sms-berichten niet aan die voorwaarden voldoet, en bovendien niet is aangetoond dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de desbetreffende abonnees, concludeert de ACM dat die berichten in strijd met het spamverbod zijn verzonden.

De boete werd uiteindelijk verlaagd omdat deze overtreding minder ernstig wordt gevonden nu de andere overtredingen niet overeind zijn gebleven. SD&P kan nog tegen het besluit in beroep gaan. Eerder deze week vernietigde het College van Beroep al een boete van 600.000 euro die de toezichthouder wegens het versturen van spam aan een bedrijf had opgelegd.

Bron: security.nl