Consumenten worden bij dit soort verkoopdemonstraties vaak onder druk
gezet om  dure (gezondheids)producten te kopen. Ook kunnen zij een reis
‘winnen’, die uiteindelijk toch betaald moet worden. Over de bedenktijd
of het kosteloos terugsturen van de producten binnen 14 dagen worden
consumenten niet of slecht geïnformeerd.

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM:
“Mensen denken naar een leuke bijeenkomst te gaan. Ter plekke worden
zij onder druk gezet om allerlei dure producten aan te schaffen waarbij
geen bedenktijd wordt gegeven. Omdat consumenten niet weten waar ze
recht op hebben, waarschuwen wij voor dit soort verkoopdemonstraties. En
wijzen wij hen op hun rechten.”

Recht op duidelijke informatie

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten weten wat hun rechten zijn bij aankopen tijdens verkoopdemonstraties:

 • De uitnodiging moet duidelijke informatie bevatten over het karakter van de bijeenkomst;
 • De verkoper moet duidelijk zijn over de werking en de kosten van de producten;
 • De verkoper de consumenten goed informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan de aankoop, zoals de bedenktijd.
 • Voor producten die de consument koopt tijdens een
  verkoopdemonstratie geldt in de meeste gevallen een bedenktijd van 14
  dagen vanaf het moment van aflevering.
 • Wordt de consument niet of niet voldoende geïnformeerd over de
  bedenktijd, dan geldt een verlengde bedenktijd tot 12 maanden na de
  aankoop.

Bedenktijd bij verkoopdemonstraties

De ACM krijgt meldingen van consumenten dat op de
bijeenkomsten dure gezondheidsproducten worden aangeboden, zoals
pleisters of gezondheidskussens. Als de consument later van het product
af wil, dat zegt de ondernemer dat er voor dit product geen bedenktijd
geldt. Vaak wordt als argument gebruikt dat het gaat om een hygiënisch
product. Dit kan echter niet zo maar. De ondernemer moet bij een
hygiëneproduct er voor zorgen dat het product is verzegeld. Hij moet de
consument bovendien vooraf duidelijk informeren dat als de consument de
verzegeling verbreekt, de bedenktijd vervalt. Zolang de verzegeling níet
is verwijderd, geldt gewoon de bedenktijd.

Ook voor een reis kan een bedenktijd gelden, met name als de
reisdatum en bestemming nog onduidelijk zijn. Consumenten kunnen hun
ervaringen melden bij ConsuWijzer.

Bron: ACM.nl