ACM heeft dit gecontroleerd nadat zij in juli aan NPO een last onder dwangsom had opgelegd om ervoor te zorgen dat NPO de cookieregels juist op haar websites zou toepassen. NPO informeert de bezoekers nu op de juiste wijze over de cookies en vraagt op de juiste wijze toestemming. Hiermee voldoet NPO aan de regels voor cookies waarop ACM toezicht houdt.

Omdat NPO niet binnen de gestelde termijn van vier weken voldeed aan alle verplichtingen van de last die ACM had opgelegd, moet de NPO wel een dwangsom betalen van 25.000 euro. Omdat de gewenste verbeteringen daarna wel correct zijn doorgevoerd zijn er geen verdere dwangsommen verbeurd.

Bron: Autoriteit Consument & Markt