Ga naar de inhoud
2 april 2020 • Nieuws

ACM: Wijziging Telecomwet bevordert effectief toezicht

Toezichthouder ACM heeft vorig jaar een uitvoerings- en handhavingstoets gedaan op de voorgestelde wijzigingen in de Telecommunicatiewet. ACM verwelkomt een opt-in voor telemarketing, ze denkt dat consumentenirritatie in het kanaal hierdoor zal afnemen. Voor de handhaving is het ook een pré dat de bewijslast wordt omgekeerd. Dat wil zeggen dat een organisatie moet aantonen dat ze toestemming heeft om te bellen in plaats van dat de ACM een overtreding moet bewijzen. De ACM pleit ook voor een wettelijke maximumtermijn voor de klantrelatie.

ACM_logo

ACM: Wetswijziging bevordert effectief toezicht

September 2019 stuurde de ACM Staatssecretaris Mona Keijzer een brief waarin zij ingaat op de uitvoering en handhaafbaarheid van de geplande wijzigingen van de Telecomwet. Waarbij telemarketing opt-in wordt en er alleen nog outbound gebeld mag worden met een herkenbaar nummer. ACM vindt dat de wijzigingen effectief toezicht verbeteren en is positief over het feit dat:

  • Telemarketing opt-in wordt
  • Dit regime geldt voor consumenten en natuurlijke personen (dus ook eenmanszaken, ZZP’ers)
  • De bewijslast wordt omgekeerd. Dat wil zeggen dat een organisatie moet aantonen dat zij toestemming heeft om te bellen.

ACM wil uniforme termijn klantrelatie

De ACM doet ook een aantal suggesties tot wijzigingen. Zo geeft het wetsvoorstel aan dat wanneer een bedrijf, inclusief een ZZP’er, een telefoonnummer expliciet openbaar heeft gemaakt en aangeeft dat hierop gebeld mag worden, geen toestemming meer nodig is om diegene te bellen. De ACM zou graag duidelijk hebben wanneer een telefoonnummer expliciet bekend is gemaakt voor dit doel.  Ook pleit de ACM voor een uniforme klantrelatietermijn, het liefst ‘zo kort mogelijk’. En wil ze een ‘enge’ interpretatie van het begrip gelijksoortig product of dienst. Zij geeft bijvoorbeeld aan een thermostaat geen gelijksoortig product of dient te vinden van een energiecontract.

 

Niet alle voorstellen van ACM overgenomen in wetsvoorstel

De suggesties van de ACM zijn deels overgenomen in het voorstel en de Memorie van Toelichting. Het gaat hier veelal om aanvullende uitleg. Er is vooralsnog geen wettelijke termijn voor de klantrelatie opgenomen. In de toelichting geeft de wetgever aan een thermostaat wel een gelijksoortig product bij een energiecontract te vinden. Dit lijkt meer in lijn met de visie van de branche:

In het geval iemand een energiecontract afneemt, kan de aanbieder van energie de contactgegevens die bij het afsluiten van deze overeenkomst zijn verkregen gebruiken om telefonisch een thermostaat bij het energiecontract aan te bieden.

Het wetsvoorstel is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Die kan het voorstel amenderen. Hiervoor zullen zij zeker kijken ook kijken naar de mening van de ACM. Het is dus nog even afwachten hoe de definitieve wet eruit komt te zien.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.