Verkapte bemiddelingsvergoeding

Maar Geldshop en Geldlenen hebben bij een flink aantal klanten een ‘verrichtingenvergoeding’ berekend die varieerde van € 199 tot € 999. Bij Geldshop gaat het om 1.717 klanten, Geldlenen stuurde aan 3.940 klanten een factuur. De kosten zouden betrekking hebben gehad op bijverzekeringen. “Naar het oordeel van de AFM was er feitelijk sprake van een (verkapte) vergoeding voor bemiddeling bij consumptief krediet. Geldshop en Geldlenen deden dit standaard en ongeacht de behoefte van klanten aan advies over bijverzekeringen. Zo hebben zij – naast de toegestane doorlopende provisie die zij van kredietverstekkers ontvingen – een (afsluit)vergoeding van de klant ontvangen die bij wet niet is toegestaan.”

Misleiding en colportage

Daarnaast hebben beide bemiddelaars “op verschillende manieren, te laat, onjuist, onvolledig, onduidelijk, onbegrijpelijk en/of dubbelzinnig over hun dienstverlening en de daarbij behorende kosten” gecommuniceerd. “Hierdoor hebben consumenten mogelijk op basis van onvolledige informatie een keuze moeten maken over de dienstverlening van Geldshop en Geldlenen.” Het beleid was verder zo ingericht dat klanten thuis werden bezocht, zonder dat de consument daartoe het initiatief had genomen. “Colportage bij consumptief krediet is verboden om de consument te beschermen tegen misleiding, verrassing en mogelijke psychologische druk.” Deze manier van handelen vormde een wezenlijk onderdeel van het verdienmodel van Geldshop en Geldlenen, constateert de AFM. Het beleid is na april 2012 aangepast.

Paniek na aankondiging

De boetes zijn met 10% verlaagd omdat de toezichthouders tijdens het onderzoek dossiers hebben meegenomen en een kast, enkele lades en prullenbakken hebben geopend. Daar hadden zij geen toestemming voor. “De informatie die hierbij is verkregen is niet meegenomen in het onderzoek van de AFM.”
Dat onderzoek vond onaangekondigd plaats op 6 april 2012. De dag ervoor had de AFM nog laten weten dat er een week later een bezoek zou volgen. Dat leidde tot ernstige paniek, hoorde de toezichthouder direct na die aankondiging: “In het signaal werd aangegeven dat alles in het werk werd gezet om de (klant)dossiers van de afgelopen jaren te schonen/aanpassen zodat bepaalde informatie voor de AFM niet meer zichtbaar zou zijn. Aangegeven werd dat het personeel het daarop volgende paasweekend diende over te werken en dat men alles uit de handen moest laten vallen om de dossiers te schonen. De melder van dit signaal verzocht met klem het bezoek van de AFM te bespoedigen voordat al het bewijs gewist was.”

Beroep uiteindelijk afgewezen

Geldshop en Geldlenen zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan. Zij vonden in 2016 deels gehoor bij de Rotterdamse rechter, die de beroepen gegrond heeft verklaard en de opgelegde boetes heeft verlaagd tot € 117.500. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft daarna in hoger beroep de AFM weer gelijk gegeven en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vernietigd.

Bron: Amweb.nl