Ga naar de inhoud
24 maart 2020 • Nieuws

AFM legt boetes op aan Goedkopehypotheek.nl, Bandstra en Van Doorn

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte gisteren op haar website bekend dat zij op 3 december 2019 bestuurlijke boetes heeft opgelegd aan Goedkopehypotheek.nl V.O.F. te Kuinre, en aan de heren D.K. Bandstra en T. van Doorn.

import697-DMCC_groot_spamboete

De boetes zijn opgelegd omdat Goedkopehypotheek.nl in de periode van februari 2015 tot december 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Bandstra en Van Doorn daarvoor mede verantwoordelijk waren. Aan Goedkopehypotheek.nl is een boete opgelegd van €200.000, aan Bandstra een boete van €500.000 en aan Van Doorn een boete van €125.000.

De overtreding

Goedkopehypotheek.nl was actief als hypotheekadviseur en -bemiddelaar. Eind 2017 heeft zij haar AFM-vergunning ingeleverd. De buitendienstmedewerkers van Goedkopehypotheek.nl waren voornamelijk freelancers. De beloning die zij ontvingen was in de praktijk in hoge mate afhankelijk van de omzet die zij behaalden. Deze wijze van belonen is in strijd met verschillende regels die er op zien dat een financiële dienstverlener een beheerst beloningsbeleid voert. Daarnaast heeft Goedkopehypotheek.nl klachten van haar klanten niet in behandeling genomen met de daarbij vereiste mate van zorgvuldigheid en objectiviteit.

De AFM heeft vastgesteld dat Goedkopehypotheek.nl hiermee structureel en stelselmatig de wet heeft overtreden. De overtredingen lagen bovendien aan de kern van de manier waarop Goedkopehypotheek.nl haar bedrijfsvoering had ingericht. Doel was primair het behalen van een zo hoog mogelijke omzet en het klantbelang was hieraan ondergeschikt. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat Goedkopehypotheek.nl geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde.

De AFM heeft besloten om de onderneming hiervoor te beboeten. Hoewel Goedkopehypotheek.nl niet meer actief is als financiële dienstverlener, blijft een boete van belang om duidelijk te maken dat de AFM een bedrijfsuitoefening als deze niet accepteert en daartegen optreedt. Daarnaast heeft de AFM besloten om Bandstra van Van Doorn als feitelijk leidinggevers aan deze overtreding te beboeten.

Hoogte van de boetes

Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel zijn de boetes op gronden van evenredigheid verlaagd tot €200.000 voor Goedkopehypotheek.nl, tot €500.000 voor Bandstra en tot €125.000 voor Van Doorn.

De besluiten van de AFM kunnen door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

lees meer op: afm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.