Ga naar de inhoud
4 juni 2024 • Nieuws

Amendement Energiewet maakt einde aan klantrelatie telemarketing

Het is een vreemde kop, maar hij klopt. Vandaag werd in de Kamer gestemd over moties en amendementen bij de nieuwe Energiewet. Bij de behandeling van deze wet zijn door Kamerleden Amendementen ingediend voor (1) het schrappen van de klantrelatie uit de Telecommunicatiewet, met (2) een uitzondering voor goede doelen, uitgeverijen en loterijen. En deze Amendementen (nr. 85 en 86) zijn nu aangenomen. Wat betekent dit?

DMCC Group - Audits 2

Minister ontraadde de uitzonderingen, Kamermeerderheid stemt voor

De Energiewet is op punten vervlochten met andere wetten en dus staat in H7 van de Energiewet welke andere wetten moeten worden aangepast om in lijn te blijven met de bepalingen uit de Energiewet. Echter hebben Kamerleden daar met een Amendement een verwijzing naar de Telecommunicatiewet aan toegevoegd met het verzoek in de Telecommunicatiewet een algemeen verbod op te nemen voor het bellen onder de klantrelatie. Met uitzondering van ideële en charitatieve organisaties (naast goede doelen dus ook politieke partijen), uitgeverijen en loterijen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) ontraadde nog een dergelijke uitzondering op te nemen, maar er was toch een ruime Kamermeerderheid.

Minister EZ was al voornemens de klantrelatie te schrappen

Je kunt je afvragen of het formeel juridisch wel juist is om via deze weg een wijziging af te dwingen van een wet die je niet behandelt. Maar hij komt er waarschijnlijk wel. Vorige maand gaf Minister Adriaansens al aan dat zij de klantrelatie voor telemarketing wil schrappen. Dit is de uitzondering die het voor organisaties mogelijk maakt met eigen klanten te bellen zonder toestemming, maar wel met afmeldmogelijkheid. Het amendement bevestigt dus eigenlijk dit voornemen en bepleit dus een uitzondering voor de voornoemde sectoren. Voor de overige sectoren, denk aan energie en telecom betekent dit dat er een einde komt aan de klantrelatie-uitzondering.

Meer Amendementen over energiewerving aangenomen

Er zijn nog meer Amendementen ingediend over werving, maar die zien wel specifiek toe op werving van energiecontracten en hebben zodoende wel een plek in de Energiewet. We zetten ze op een rij:

  • Amendement nr. 52 dat eist dat intermediairs dezelfde deskundigheid bieden als leveranciers is aangenomen. Hier wordt overigens in het Amendement geen nadere invulling aan gegeven.
  • Amendement nr. 66 waarbij de ACM de mogelijkheid krijgt leveranciers een wervingsstop op te leggen. Het gaat hier om uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij misleiding of dreigend faillissement.

Telemarketing en colportage verder gereguleerd

Naast telemarketing gaf Minister Adriaansens vorige maand ook aan een zogenaamde ‘afkoelperiode’ bij colportage te willen invoeren waarbij een consument 3 dagen de tijd krijgt om het aanbod dat aan de deur gedaan is, te accepteren.

Wanneer gaat het verbod op bellen onder de klantrelatie in?

Dat zal waarschijnlijk op zijn vroegst 2025 zijn. Het Amendement vraagt om een wetswijziging van de Telecommunicatiewet en Adriaansens (EZ) moet deze nu vormgeven. De wijziging moet vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer. Dan geldt dat er minimaal twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van een regel zit en, ten tweede, dat nieuwe en gewijzigde wetten in werking treden op twee vaste verandermomenten te weten, 1 januari of 1 juli.

Het belang van permission based marketing

Organisaties doen er goed aan op deze politieke ontwikkelingen te anticiperen. Jitty van Doodewaerd, directeur Privacy van DMCC zegt: Kijk eens naar permission based marketing, dus op grond van toestemming. Je mag ook best een incentive hiertegenover stellen. Dus krijg de eerste 6 maanden 5% korting op uw kosten, als wij u aan het einde van uw contractperiode mogen bellen met een verlengingsaanbod. Als je hier nu mee experimenteert, dan ben je niet zo afhankelijk van de grillen van de politiek. Ook de afkoelperiode voor colportage is niet onoverkomelijk, aldus Van Doodewaerd. Je kunt prima aan de deur afspreken dat je op een later moment even telefonisch contact opneemt om het aanbod door te nemen. Dan kan de consument via e-mail of sms bevestigen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.