Na constatering is actie ondernomen. De computer van de arts is vergrendeld. Van de hack is aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uit nader onderzoek bleek dat enkele e-mails zijn geopend door de hacker. Er zijn geen e-mails gedownload. Sommige e-mails bevatten patiëntgegevens zoals naam en patiëntennummer en ‘in een enkel geval’ de diagnose en het behandelplan. De mailbox bevatte volgens het Antoni van Leeuwenhoek geen medische dossiers.

Speciaal telefoonnummer

Hoewel de kans dus klein wordt geacht dat de hacker patiëntgegevens heeft ingezien, zijn alle patiënten van wie gegevens in de e-mails stonden, per brief geïnformeerd. Patiënten die geen brief ontvangen, kunnen ervan uitgaan dat hun gegevens niet in de mailbox voorkwamen. Het ziekenhuis heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen over het voorval: 020 – 512 9155. Vragen kunnen ook worden gesteld via communicatie@nki.nl.

‘Vanzelfsprekend betreurt de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek dit incident ten zeerste’, aldus het ziekenhuis. ‘Wij bieden onze welgemeende excuses aan aan de betrokken patiënten. Deze computerhack heeft geen invloed op de behandeling die patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek ondergaan of hebben ondergaan. De kwaliteit van de behandeling is dus op geen enkele manier beïnvloed. Ook lopend wetenschappelijk onderzoek kan zonder consequenties doorgaan.’

Bron: Zorgvisie