Patiëntengegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens waarmee
zorgvuldig moet worden omgegaan en waarbij voor verwerking van deze
gegevens strenge regels gelden. Bovendien vallen patiëntgegevens onder
het medisch beroepsgeheim van de zorgaanbieder. De cloud kan voor
zorgverleners een goede oplossing zijn, maar brengt ook risico’s met
zich mee, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door het werken met patiëntgegevens in de cloud kan een zorgverlener
mogelijk niet of pas te laat ontdekken dat informatie in verkeerde
handen terecht is gekomen. Ook kunnen patiëntgegevens terechtkomen in
een land waar de wettelijke bescherming van persoonsgegevens niet of
onvoldoende is geregeld. Daarnaast kan de cloudprovider de gegevens voor
zichzelf gebruiken zonder dat hiervoor toestemming is gegeven.

Het is echter niet nodig voor zorgverleners om toestemming aan de
patiënt te vragen om hun patiëntgegevens in de cloud te plaatsen. Ook
het medisch beroepsgeheim schrijft niet voor dat hiervoor toestemming
moet worden gevraagd. Wel gelden er speciale regels voor de opslag van
gegevens buiten de EU.

In de Praktijkgids wordt vervolgens uitgelegd hoe zorgverleners de
juiste cloudprovider kunnen kiezen en waar op moet worden gelet als de
gegevens eenmaal in de cloud staan, alsmede wat de consequenties zijn
als de regels worden overtreden. Onder de nieuwe Europese privacyregels
die volgend jaar van kracht worden kan de Autoriteit Persoonsgegevens
een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de
totale wereldwijde jaaromzet.

Bron: Security.nl