De Autoriteit Persoonsgegevens kwam echter tot de conclusie dat de eigenaar van de bedrijfspanden een gerechtvaardigd belang heeft (pdf). Het beveiligen van de eigendommen zou namelijk niet op een andere, minder nadelige manier mogelijk zijn. Verder stelde de toezichthouder vast dat personen op de openbare weg alleen zichtbaar zijn vanaf de voeten tot aan de onderste helft van het hoofd, als ze aan de uiterste rand van de openbare weg staan, vlak voor het hekwerk voor de bedrijfswoning en het bedrijfspand. Het gezicht is dan niet volledig in beeld.

Tevens maakt de eigenaar van het bedrijfspand melding dat er camera’s hangen, waarmee aan de informatieplicht wordt voldaan. Opgeslagen camerabeelden worden automatisch na twee weken gewist, ook al is de maximale bewaartermijn vier weken. De videorecorder is daarnaast voorzien van een wachtwoord. Bij het afwegen van de belangen van de eigenaar en de omwonenden oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens in het voordeel van de eigenaar.

Lees verder op Security.nl