Bedrijven die gegevens van kinderen online verwerken, bijvoorbeeld
via een app, online game, webwinkel of social media, mogen dit bij
kinderen onder de 16 jaar alleen doen als de ouders hiervoor toestemming
hebben gegeven. Ook moeten organisaties controleren of ouders deze
toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

De AVG biedt EU-landen overigens de mogelijkheid om de grens voor
toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. Van deze
mogelijkheid wordt in Nederland waarschijnlijk geen gebruik gemaakt,
meldt de AP. Dit is dan ook vooral van belang voor organisaties die zich
richten op kinderen in een ander EU-land.

Bron: executive-people.nl