De privacytoezichthouder komt met de nadere uitleg voor de reclamesector na tips en vragen hierover van bezorgde voorbijgangers. Het observeren van mensen via een camera in billboards is meestal een verwerking van persoonsgegevens. Er is vrijwel altijd toestemming van voorbijgangers nodig om te voldoen aan de privacywetgeving. De AP roept de branche dan ook op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven.

Steeds vaker camera’s gebruikt

Beeldscherm-exploitanten gebruiken steeds vaker camera’s in billboards om mensen te tellen of om advertenties  af te stemmen op kenmerken van de voorbijganger. Dat kan indirect, bijvoorbeeld door op bepaalde tijdstippen advertenties te tonen die relevant zijn voor een groep mensen die doorgaans op dat moment langs het billboard loopt. 

Of een exploitant kan advertenties rechtstreeks afstemmen op kenmerken van een voorbijganger. Bijvoorbeeld door met de camera te registreren of iemand een bril draagt en hem vervolgens een passende advertentie te tonen.

Snel sprake van verwerking persoonsgegevens

Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, is er echter sprake van verwerking van persoonsgegevens. In dat geval geldt de nieuwe privacywetgeving AVG. Een exploitant moet een grondslag hebben om deze gegevens te mogen verwerken. Uitzonderingen daargelaten, is de grondslag ‘toestemming’ volgens de normuitleg van de AP in dit geval de meest kansrijke.

In de praktijk moet een beeldscherm-exploitant dus uitdrukkelijk toestemming  hebben van de voorbijganger om diens gegevens te mogen verwerken. Die toestemming moet volgens de AVG aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Toestemming moet bijvoorbeeld vrij gegeven worden en specifiek zijn. 
  • Het moet duidelijk zijn voor welke gegevens iemand toestemming geeft.
  • Het moet duidelijk zijn voor welk specifieke doel de adverteerder de gegevens gebruikt . 

Een beeldscherm-exploitant kan hier bijvoorbeeld aan voldoen door een voorbijganger via een tussenstap met een QR-code of een app toestemming te vragen.

Brief met nadere uitleg

De AP heeft in een brief aan de branche uitleg gegeven over de regels in de privacywetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens via camera’s in billboards. Iedere organisatie is verplicht aan de wettelijke vereisten uit de AVG te voldoen. 

De AP roept de branche op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven, zodat de persoonsgegevens van mensen goed beschermd blijven.

Bron: Telecompaper