De AP heeft drie trends geïdentificeerd, die de ontwikkeling van het werkveld beïnvloeden. ‘Doorgroei van de datasamenleving’ wil zeggen dat steeds meer apparaten en diensten worden ingezet om persoonsgegevens te oogsten. Er vindt steeds meer ongeoorloofde doorverkoop plaats van persoonsgegevens aan derden.

Tegelijkertijd ontstaat er steeds meer ‘digitaal onrecht’, een parapluterm voor alles dat de burger benadeelt. De AP wil de rol van de overheid in de gaten houden. Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De derde trend is dat het bewustzijn rondom privacy groeit.

Lees verder op Telecompaper.com