Nieuwe ontwikkelingen

In eerste instantie heeft de AP in april van dit jaar van
handhaving afgezien doordat de gemeente voornemens was om per 1 januari
2018 een nieuw systeem voor afvalstoffenheffingen (Diftar) in te voeren;
daardoor zou de gemeente niet langer in strijd handelen met de wet.
Door nieuwe ontwikkelingen bij de gemeente Arnhem en de uitspraak van de
voorzieningenrechter in Arnhem van 13 juli jl. komt de AP nu op dit
besluit terug. De gemeente Arnhem maakte onlangs bekend dat er nog geen
definitief besluit is genomen over de invoering van Diftar. De AP kan
hierdoor niet vaststellen dat de gemeente Arnhem op korte termijn niet
langer de wet zal overtreden.

Last onder dwangsom

De AP heeft de gemeente Arnhem gelast de overtreding te beëindigen
en beëindigd te houden. Als de gemeente Arnhem hier niet aan voldoet kan
de dwangsom oplopen tot € 50.000,-.

Afvalcontainers openstellen

De gemeente Arnhem heeft inmiddels aangegeven de afvalcontainers
open te stellen en de persoonsgegevens op de afvalcontainers te zullen
wissen. Om er zeker van te zijn dat de gemeente Arnhem dit ook doet en
niet nogmaals de wet zal overtreden legt de AP de gemeente een last
onder dwangsom op.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl