Ga naar de inhoud
13 juli 2022 • Nieuws

AP teruggefloten door Europese Commissie, marketing is gerechtvaardigd belang

europe-3220208_1920

Reuring in privacyland vanwege dit uitstekende artikel in NRC. Aanleiding is een brief van de Europese Commissie aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Europese Commissie vindt dat de AP de privacywetgeving te strikt uitlegt, waardoor het ondernemerschap in de Europese Unie wordt belemmerd. In de VoetbalTV-zaak oordeelde de AP dat een commercieel belang van een bedrijf geen gerechtvaardigd belang is om persoonsgegevens te verwerken. En daar is de Commissie het niet mee eens, laat zij nu schriftelijk weten. Ze nodigt de AP uit haar standpunt te herzien.

VoetbalTV-zaak

VoetbalTV zond amateurwedstrijden uit, hier kwamen voetballers herkenbaar in beeld. VoetbalTV beroept zich voor deze verwerking op de grondslag gerechtvaardigd belang. De AP is het hier niet mee eens en legt VoetbalTV in 2019 een boete op van 575.000 euro. Een jaar later is het platform failliet. De AP geeft aan dat zuiver commerciële belangen en het belang van winstmaximalisatie nooit een gerechtvaardigd belang kunnen zijn. Volgens de AP is een gerechtvaardigd belang namelijk een belang dat in (algemene) wetgeving of elders in het recht is benoemd als een rechtsbelang. Maar dat hoeft helemaal niet, zegt nu ook de Europese Commissie. Een winstoogmerk kan volgens de EU nooit de enige reden zijn om bedrijven een gerechtvaardigd belang te ontzeggen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Overigens wil dit niet per se zeggen dat VoetbalTV het privacytechnisch wel goed deed. Het geeft alleen aan dat de argumentatie van de AP niet klopt.

Strikte interpretatie

Veel privacy juristen spraken zich uit tegen de  VoetbalTV-zaak en de eigenzinnige interpretatie van de AP. Het is overigens niet de eerste keer dat de AP het gerechtvaardigd belang ontkent als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven. Al in 2018 gaf zij in een publicatie over spelregels over direct marketing op haar website aan dat direct mail ‘opt-in’ zou zijn. Dit terwijl het tot dan toe en ook in de ons omringende landen een opt-out kanaal is. Ook die uitleg stuitte op verzet.

Nederlands bedrijfsleven benadeeld

Vooral voor startende bedrijven is het toestemmingsregime moeilijk. Immers, zou u toestemming geven aan een organisatie die u niet kent? Dat is een regime ten gunste van bestaande organisaties, die bestaande klanten wel zonder toestemming kunnen benaderen onder de zogenaamde klantrelatie uitzondering. Toestemming als grondslag wordt soms ook overschat. Immers heel veel mensen laten hun hele doopceel lichten voor een kans op een gratis iPhone. Maar wordt zo hun privacy geborgd? De AP slaat de plank mis met deze strikte uitleg en illustreert (onbedoeld) met deze interpretatie dat één set Europese regels helaas niet een gelijk speelveld impliceert voor Nederlandse organisaties.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Jitty van Doodewaerd. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.