Van goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het delen van telecomdata is echter geen sprake. De AP is al langer in gesprek met verschillende ministeries over het delen van telecomdata. In die gesprekken heeft de overheid nog niet duidelijk gemaakt wat het precieze doel is van de data die de overheid wil laten opvragen. De AP heeft steeds geconcludeerd dat de tot nu geopperde voorstellen niet in lijn zijn met de huidige wetgeving.

Er is dus een nieuwe wet nodig, als de overheid dit mogelijk wil maken. Die nieuwe wet moet dan wel passen binnen de strenge kaders die binnen de Europese Unie zijn afgesproken.

Daarnaast is democratische controle bij de totstandkoming van zo’n wet heel belangrijk.

Lees meer op emerce.nl