Ga naar de inhoud
1 juni 2022 • Nieuws

AP verklaart bezwaar gemeente Enschede tegen wifi-tracking-boete ongegrond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het bezwaar van de gemeente Enschede tegen een boete van 600.000 euro voor wifi-tracking in de binnenstad ongegrond verklaard. De gemeente overweegt nu vervolgstappen, zo laten de burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten.

wifi-ge54b978fb_1920

In 2017 besloot de gemeente Enschede om door middel van sensoren de drukte in de binnenstad te meten. Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het tellen van passanten. Het bedrijf plaatste meetkastjes in de winkelstraten die de wifi-signalen van mobiele telefoons van passerende mensen opvingen. Daarbij werd elke telefoon middels een unieke code apart geregistreerd. Door het aantal telefoons dat op een bepaald moment rond een meetkastje is te registreren kan de drukte worden gemeten.

“Houd je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit ’tellen’ in het volgen van mensen”, zo stelde de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit bleek bij de gemeente Enschede aan de hand te zijn. Volgens de privacytoezichthouder was de privacy van burgers niet goed gewaarborgd, omdat zij konden worden gevolgd zonder dat dit noodzakelijk was.

De gemeente vindt dat de AP op verschillende punten fout zit. “Wij zijn van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit heeft genomen in strijd met meerdere beginselen van behoorlijk bestuur, niet voldoende onderzoek heeft gedaan, geen hoor- en wederhoor heeft toegepast, ongemotiveerd voorbij gaat aan veel argumenten die wij in de zienswijze hebben aangedragen, niet genoeg rekening houdt met boeteverlagende omstandigheden, willekeurig handelt en kwalijk heeft gehandeld in hun uitingen naar buiten”, aldus de burgemeester en wethouders van Enschede vorig jaar.

Die stellen dat een minder zwaar middel, zo als een last onder dwangsom, gelet op de aard, ernst en duur van de situatie passender zou zijn geweest. In het bezwaarschrift noemde de gemeente tien punten waarop het vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens ongelijk heeft. “De AP heeft ruim de tijd genomen om een beslissing op ons bezwaar te nemen. De AP heeft meerdere keren om uitstel gevraagd. De beslissing is nu (drie kwart jaar later) ontvangen. De AP verklaart ons bezwaar zoals gezegd, ongegrond”, schrijven de burgemeester en wethouders in hun brief.

Die beraden zich nu op vervolgstappen. “Hiervoor wordt nog een gesprek belegd met de woordvoerders van het wifitellingendossier. Dit gesprek is bedoeld om de vervolgstappen samen door te nemen. Na dit gesprek zal ons college een definitief besluit nemen over het wel of niet doorgaan met deze procedure.” Het besluit zal voor 8 juli moeten worden genomen, aangezien op 8 juli een eventueel beroepsschrift moet ingediend zijn bij de rechtbank.

Bron: security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.