NLdigital vertegenwoordigt als brancheorganisatie volgens de AP de ICT-sector, ofwel verwerkers van data (eigenaren van data zijn verwerkingsverantwoordelijk). De gedragscode moet het werken met de AVG makkelijker maken voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. De gedragscode gaat in op:

  • Het informeren van de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen;
  • De inhoud van de verwerkersovereenkomst;
  • De omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken;
  • Toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen.

Lees verder op Telecompaper.com