Ga naar de inhoud
19 augustus 2019 • Nieuws

AP wil privacygedragscode ICT-sector onder voorwaarden goedkeuren

Brancheorganisatie Nederland ICT (sinds kort omgedoopt tot NLdigital) heeft een privacygedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt deze Data Pro Code goed te willen keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden, kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

learning

NLdigital vertegenwoordigt als brancheorganisatie volgens de AP de ICT-sector, ofwel verwerkers van data (eigenaren van data zijn verwerkingsverantwoordelijk). De gedragscode moet het werken met de AVG makkelijker maken voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. De gedragscode gaat in op:

  • Het informeren van de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen;
  • De inhoud van de verwerkersovereenkomst;
  • De omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken;
  • Toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen.

Lees verder op Telecompaper.com


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.