Ga naar de inhoud

Jitty van Doodewaerd

Directeur privacy DMCC Group

Jitty van Doodewaerd is directeur privacy bij de DMCC Group. In deze functie ondersteunt zij opdrachtgevers uit velerlei maatschappelijke sectoren bij privacyvraagstukken. Haar aanpak is realistisch en pragmatisch met kennis van de dagelijkse gang van zaken in (commercieel) datagebruik. Van Doodewaerd was onderdeel van de Big Data expertgroep van het ministerie van Economische Zaken en was verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van marketing branchevereniging DDMA. Zij was lid van de Legal Affairs Committee van de Federation for European Direct and Interactive Marketing (FEDMA) en de Privacy Commissie van VNO-NCW.
DMCC Group - Jitty van Doodewaerd
Jitty van Doodewaerd
Directeur privacy DMCC Group