Dit op aandringen van de politiek na een uitzending van Radar hierover. INMIDDELS ZIJN HIER OOK KAMERVRAGEN OVER BEANTWOORD DOOR HENK KAMP.

De ACM schrijft op haar website:

Vereiste van schriftelijkheid bij overeenkomsten die via de telefoon tot stand komen
Voor een aantal situaties geldt dat de overeenkomst alleen geldig is als dit schriftelijk gebeurt. Bijvoorbeeld door ondertekening van de consument van de schriftelijke overeenkomst. Dit wordt ook wel het schriftelijkheidsvereiste genoemd. Het gaat om de situaties waarbij de ondernemer op eigen initiatief de consument belt en een aanbod doet. In de volgende situaties komt de overeenkomst niet aan de telefoon tot stand, maar pas na schriftelijke instemming van de consument:

  • overeenkomsten op afstand tot het geregeld verrichten van diensten. Bijvoorbeeld een abonnement voor CV-onderhoud of een abonnement op een sportschool; of
  • overeenkomsten tot het geregeld leveren van elektriciteit, gas, water of stadsverwarming.
     

De ondernemer moet het aanbod dat hij telefonisch doet, bevestigen aan de consument. De consument tekent vervolgens het aanbod of stuurt zijn schriftelijke instemming aan de ondernemer. Alleen dan is de consument gebonden aan het aanbod.

Dit mag ook per e-mail. De ondernemer mailt dan het aanbod naar de consument. De consument kan dan per e-mail instemmen met het aanbod. Ook kan de consument het aanbod printen, zijn handtekening zetten en het daarna aan de ondernemer per post of per e-mail toesturen.

Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt niet voldaan als de ondernemer in het telefoongesprek, waarin hij het aanbod doet, de consument bijvoorbeeld vraagt:

  • om op een bepaalde telefoontoets te drukken ter bevestiging van de overeenkomst; of
  • om een mondeling ja te geven dat op band wordt opgenomen.
     

In beide voorbeelden is er geen sprake van schriftelijke instemming met het aanbod. Er is dan dus nog geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. De schriftelijke instemming is bedoeld om de consument in de gelegenheid te stellen het contract rustig te lezen en een bewuste keuze maken of hij contract wil ondertekenen. Pas na de schriftelijke instemming komt de overeenkomst tot stand en gaat de bedenktijd lopen.

 

Bron: Autoriteit Consument & Markt