De Autoriteit Persoonsgegevens startte in mei een campagne met praktische informatie over de AVG. De campagne is nu uitgebreid met informatie voor ondernemers over het verwerkers van persoonsgegevens. Het gaat onder andere over het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Organisaties die een andere organisatie inschakelen voor het verwerken van persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn moeten met deze partij een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Met de verwerkersovereenkomst sluit een organisatie als verwerkingsverantwoordelijke uit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. Organisaties mogen alleen verwerkers inschakelen als die voldoende garanties geven dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen. Daarnaast is de organisatie die gegevens door een verwerker laat verwerken nog steeds verantwoordelijk voor de het naleven van de AVG.

Lees verder op Security.nl