In het eerste jaar na invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kreeg de AP al 15.000 klachten binnen. Er zijn in de Europese Unie liefst 28 vergelijkbare instanties met dezelfde takenbevoegdheid, die in elkaars jurisdictie mogen komen. Vroeger waren gegevens over je gezondheid van jou en de dokter, stelde Wolfsen. “In drastisch tempo is dat alles anders geworden. Geef mij toegang tot je tablet en ik weet binnen een uur meer over jou dan je eigen partner. Computers kunnen zelfs op basis van een aantal variabelen tot op een jaar nauwkeurig voorspellen wanneer je komt te overlijden.”

Daarmee somde Wolfsen de redenen voor meer privacy op. Ook dat het verwerken van persoonsgegevens is in principe een inbreuk op de privacy. “Je hebt dus een goede reden nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. In de AVG staan er zes genoemd die je ook kunt terugvinden.” De AP opereert op het snijvlak van dataprotectie en privacy. “Ik kan de hele avond bij de buren naar binnen gluren. Dat is privacyschending, maar daarmee zijn geen data gemoeid. En dus moet je daarvoor ook niet bij ons zijn.”

Lees verder op accountant.nl