Ga naar de inhoud
18 april 2019 • Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens geeft 6 tips voor een privacybeleid

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft organisaties zes tips voor het opstellen van een privacybeleid, aangezien uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat hier nog weleens wat mis mee is. Via een privacybeleid kunnen organisaties aantonen hoe zij gegevens van bijvoorbeeld klanten beschermen.

import360-2017-04-18_10-51-_website2

Tevens is het een manier om als organisatie aan zowel de doelgroep als aan de Autoriteit Persoonsgegevens te laten zien dat ze voldoet aan de AVG. De toezichthouder bekeek van verschillende soorten organisaties het privacybeleid. Het ging om bloedbanken, IVF-klinieken en de politieke partijen die actief zijn in drie gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Het privacybeleid van deze organisaties werd beoordeeld op een omschrijving van de persoonsgegevens, een beschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking en de rechten van betrokkenen.

Bij de onderzochte zorginstellingen was er in veel gevallen iets mis met de drie verplichte onderdelen. Zo ontbrak bij ongeveer de helft van de documenten een omschrijving van de categorieën van persoonsgegevens of was deze onvoldoende. En ontbrak een omschrijving van de doelen van de gegevensverwerkingen. Lokale politieke partijen hadden hun documenten beter op orde (pdf).

Lees verder op Security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.