Vorig jaar stelde de privacytoezichthouder nog dat er structureel 100 miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. De nu gepresenteerde begroting laat zien dat de begroting van de Autoriteit Persoonsgegevens er elk jaar een paar miljoen euro bij krijgt, tot 41 miljoen euro in 2026. Volgend jaar staat er wel een evaluatie van de privacytoezichthouder gepland.

Daarnaast wordt er in 2023 een algoritmetoezichthouder opgericht die wordt ondergebracht bij de AP. De algoritmetoezichthouder moet ervoor zorgen dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur, en zal zich richten op drie clusters: coördinatie, monitoring en kennisdeling en naleving en handhaving. “Het algoritmetoezicht krijgt een zichtbare plaats bij de AP”, aldus de uitleg bij de begroting. Voor de nieuwe toezichthouder is in 2023 een bedrag van 1 miljoen euro begroot, dat oploopt tot 3,6 miljoen euro in 2026.

Bron: security.nl