Ga naar de inhoud
8 oktober 2019 • Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt privacy in ‘smart cities’

De Autoriteit Persoonsgegevens is een verkennend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van ‘smart cities’ en hoe gemeenten hierbij met de privacy van bewoners en bezoekers omgaan. Binnen smart cities worden op allerlei manieren gegevens verzameld en gecombineerd en datagedreven oplossingen ingezet.

import226-persoonsgegevens

De privacytoezichthouder zegt innovatief gebruik van data, die voor een meerwaarde in de openbare ruimte kan zorgen, toe te juichen. Voorwaarde is wel dat de privacy van burgers is gewaarborgd. “De smart city-toepassingen moeten namelijk voldoen aan de eisen van de AVG”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP.

Zo moeten gemeenten in kaart brengen welke privacyrisico’s de ontwikkeling van smart city-toepassingen met zich meebrengen. Voordat er met de verwerking van persoonsgegevens wordt begonnen moeten deze risico’s beheersbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan met een ‘data protection impact assessment’ (DPIA). “Als de gemeente geen maatregelen kan treffen om de privacyrisico’s af te dekken en er hoge restrisico’s blijven bestaan, moet zij de verwerking in een zogeheten voorafgaande raadpleging aan de AP voorleggen”, aldus de toezichthouder.

Lees verder op Security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.