Ga naar de inhoud
24 oktober 2018 • Nieuws

AP slaat de plank mis met uitleg over direct marketing

Onze privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde deze maand op haar website uitgebreide informatie over de spelregels rondom direct marketing. Deze zouden aldus het persbericht ‘duidelijkheid’ moeten bieden. Maar na het lezen van de informatie is maar één ding duidelijk: de AP interpreteert de regels te streng wanneer ze alle vormen direct marketing gericht op consumenten opt-in verklaart.

ICO_marketing_method

AP: geadresseerde post is opt-in
Laten we één ding voorop stellen: de introductie van de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert in beginsel niets aan de regimes voor direct marketing. Natuurlijk, er worden strengere eisen gesteld aan toestemming en aan het informeren van de consument, maar de situaties waarin toestemming vereist is, zijn niet gewijzigd. Dan is het op zijn minst vreemd dat de AP in haar uitleg aangeeft dat geadresseerde post aan consumenten (die geen klant zijn van de organisatie) alleen mag met toestemming:

Zijn mensen (nog) geen klant van u? Dan heeft u doorgaans toestemming nodig om hun persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken voor direct marketing per post.

Dit is een nieuwe zienswijze die nog niet eerder zo geformuleerd is en die geen recht doet aan de regels uit de AVG. Sterker nog in de overwegingen bij de AVG wordt expliciet de ruimte gelaten voor opt-out marketing, zo valt te lezen in overweging 47 :

De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.

Andere toezichthouders: geadresseerde post is opt-out
Andere toezichthouders gaan uit van een opt-out regime voor geadresseerde post. Zo lezen we op de website van Consuwijzer – het online loket van de ACM – dat als consumenten geen geadresseerde reclamepost willen ontvangen zij zich kunnen afmelden bij het Postfilter. ACM gaat dus uit van een opt-out regime.

Ook in de andere Europese landen waar de AVG onverminderd geldt, is direct mail – ook aan niet klanten – opt-out. Dit staat nog eens expliciet op de website van de Engelse toezichthouder ICO. Zij noemen post expliciet als marketing methode die kan worden ingezet op grond van een gerechtvaardigd belang, dat wil zeggen zonder toestemming.

Bron: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/when-can-we-rely-on-legitimate-interests/

Het belang van de opt-out voor geadresseerde post
Nu telemarketing ook opt-in wordt, is het voor organisaties bijna onmogelijk om informatie te verzamelen van potentiële klanten. Immers, zou u toestemming geven aan een organisatie die u niet kent? Dat is een regime ten faveure van bestaande organisaties, die bestaande klanten wel zonder toestemming kunnen benaderen onder de zogenaamde klantrelatie uitzondering.

En dat is jammer, want als start-ups een doelgroep willen benaderen, of als bestaande bedrijven willen uitbreiden buiten de landsgrenzen is direct marketing een mooie kosten efficiënte manier om potentiële klanten te benaderen. Bovendien ervaren consumenten post over het algemeen helemaal niet als opdringerig of irritant. De AP slaat de plank mis met haar uitleg over direct marketing en illustreert (onbedoeld) met deze interpretatie dat één set Europese regels helaas niet een gelijk speelveld impliceert voor Nederlandse organisaties.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.