„Wij hebben de rechtbank vragen gesteld over de vertrouwelijke documenten die in het publieke domein terecht zijn gekomen”, aldus de zegsvrouw. „Hoe gevoeliger gegevens zijn, hoe beter je deze dient te beveiligen. Dergelijke documenten zouden bijvoorbeeld door een versnipperaar gehaald moeten worden.”

    Of de rechtbank inmiddels melding heeft gemaakt van het datalek, waartoe zij wettelijk verplicht is, wil de AP-woordvoerster niet zeggen. „Daar doen wij nooit mededelingen over. Pas bij afronding van ons onderzoek treden wij naar buiten.” In algemeenheid kan de AP optreden na overtreding van de Wpb. „Wij kunnen daarbij ook publieke instanties sancties, waaronder boetes opleggen. De hoogste boete is 820.000 euro”, aldus de woordvoerster.

    Bron: Telegraaf.nl