De toezichthouder stelt dat diens correspondentie altijd op briefpapier is. “Het is dus geen gekopieerd velletje. Een echte AP-brief is opgesteld in foutloos Nederlands en bevat altijd de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon.” Bedrijven die twijfelen over de echtheid van een ontvangen brief kunnen hiervoor het telefoonnummer van de Autoriteit Persoonsgegevens bellen.

Lees verder op Security.nl